Tarify za tlumočení a překlad

Tarify za překlady a tlumočení 2022/2023

ZÁKLADNÍ TARIFY ZA PŘEKLAD

(cena bez DPH 21%)

Výchozí jazyk Cílový jazyk tarif 1 NS  
čeština CJ 480,- Kč  
CJ čeština 400,- Kč  
       

CJ (cizí jazyk) = angličtina, francouzština, italština, němčina, ruština, španělština
Základem pro tarify je 1 NS (normostrana) cílového textu.

1 NS = textový editor: (počet znaků bez mezer) : 1.500

*/ pouze u překladů menších než 1 NS

ZVÝŠENÍ SAZBY:

Zvýšení sazby a příplatky se vypočítají ze základní sazby pro každou položku zvlášť.

  • text se soudním ověřením + 30 %
  • každá další kopie překladu se soudním ověřením + 20 %
  • odborný text + 25 %

SNÍŽENÍ SAZBY:

  • informativní překlad (resumé) - 20 %

JAZYKOVÁ KOREKTURA PŘELOŽENÉHO TEXTU:

Tarify se týkají textu přeloženého jiným překladatelem. Objednavatel je povinen dodat originál textu, který byl východiskem pro překlad.

  • základní korektura 100,- Kč// NS
  • redakční korektura (stylistické, terminologické úpravy) 150,- Kč // NS

PŘIPOJENÍ TLUMOČNICKÉ DOLOŽKY

  • Kontrola překladu dodaného objednavatelem + připojení TD 150,- Kč // NS

ZÁKLADNÍ TARIFY ZA TLUMOČENÍ

(cena bez DPH 21%)

Před začátkem tlumočnického úkonu uzavřou tlumočník a objednavatel dohodu. Délka tlumočnického úkonu se rozumí včetně všech přestávek a přerušení a cestovního času. Pokud  není smluveno jinak, je objednavatel povinen poskytnout tlumočníkovi 48 hodin před začátkem tlumočení písemné příspěvky účastníků (popř. výtah).

  časový rozsah
kategorie tlumočení 8 hodin 4 hodiny 2 hodiny
konsekutivní 4.500,- Kč 2.500,- Kč 1.500,- Kč
informativní 3.000,- Kč 2.000,- Kč 1.000,- Kč

ZVÝŠENÍ SAZBY

  • tlumočení v obtížném, zdraví škodlivém prostředí + 20 %
  • sobota, neděle, svátky + 50 %